Error !! Kan geen databestand vinden : $data_file.
"; exit; } else { if ($max_record_in_data_file <> "0") { $f = file($data_file); rsort($f); $j = count($f); if ($j > $max_record_in_data_file) { $rf = fopen($data_file,"w"); if (strtoupper($os)=="UNIX") { if (flock($rf,LOCK_EX)) { for ($i=0; $i<$max_record_in_data_file; $i++) { fwrite($rf,$f[$i]); } flock($rf,LOCK_UN); } } else { for ($i=0; $i<$max_record_in_data_file; $i++) { fwrite($rf,$f[$i]); } } fclose($rf); } } } switch ($do) { case "": $record = file($data_file); rsort($record); $jmlrec = count($record); ?> WTK De Leeuwkens


DIT IS HET GASTENBOEK VAN WTK DE LEEUWKENS BASSEVELDE

Maak geen misbruik van het gastenboek. Absurde berichten worden direct verwijderd.
Om de berichtenvloed van spambots te stoppen hebben we een spamkiller ingebouwd.
U vult het dier in dat op het logo van de Leeuwwkens voorkomt wanneer erom gevraagd wordt en pas nadien kan uw bericht worden verzonden.
Veel plezier.

">
0) $jml_page++; $no = $page*$max_entry_per_page-$max_entry_per_page; if ($jmlrec == 0) echo ""; $w = 0; //--Color for ($i=0; $i<$max_entry_per_page; $i++) { $no++; $recno = $no-1; if (isset($record[$recno])) { $row = explode("|~~|",$record[$recno]); if ($w==0) { $warna = $table_content_1a; $warna2 = $table_content_1b; $w=1; } else { $warna = $table_content_2a; $warna2 = $table_content_2b; $w=0; } echo ""; echo ""; } //--end if } //--end for echo ""; ?>
" colspan="2"> ">Klik hier om een bericht in het gastenboek te schrijven " align="center" width="15"> ">Contact webmaster
Nog geen bericht.
$no "; echo "
$row[2]
$row[3] uit $row[5]
\"$row[3]'s"; if (trim($row[7]) <> "" && trim($row[7]) <> "http://") { if (ereg("^http://", trim($row[7]))) echo " \"$row[3]'s"; else echo " \"$row[3]'s"; } echo "
"; echo "
  $row[6]
"; echo "
\"Delete
"; if ($jml_page > 1) { if ($page <> 1) echo "[Top] "; else echo "[Top] "; echo "Page # "; if ($jml_page > 10) { if ($page < 5) { $start = 1; $stop = 10; } elseif ($jml_page - $page < 5) { $start = $jml_page - 9; $stop = $jml_page; } else { $start = $page-4; $stop = $page+5; } if ($start <> 1) echo "... "; for ($p=$start; $p<=$stop; $p++) { if ($p == $page) echo "$p  "; else echo "$p  "; } if ($stop <> $jml_page) echo "... "; echo "of $jml_page "; } else { for ($p=1; $p<=$jml_page; $p++) { if ($p == $page) echo "$p  "; else echo "$p  "; } } if ($page <> $jml_page) echo "[Bottom]"; else echo "[bottom]"; } else echo "Page #1 of 1"; echo "

ga naar kledij

ga naar contact

  ©2006 BVBA KWADRIE webdesign  
HET BOEK wat nieuws? terug naar de startpagina HET BESTUUR KALENDER HISTORIE FOTO'S KLEDIJ Links naar verwante sites HET BOEK CONTACT EN INFO WTK De Leeuwkens

 

GASTENBOEK INVULLEN
* Verplicht veld
* Verplicht veld
* Verplicht veld

"> ">
"> "> "> "> "> "> ">
*Naam :
*Email :
Website :
*Gemeente :
*Bericht :
*SPAMKILLER
WELK DIER VINDT U TERUG IN HET LOGO VAN DE TOERISTENCLUB? Hieronder invullen:
* Verplicht veld
'">

ga naar kledij

ga naar contact

  ©2006 BVBA KWADRIE webdesign  
HET BOEK wat nieuws? terug naar de startpagina HET BESTUUR KALENDER HISTORIE FOTO'S KLEDIJ Links naar verwante sites HET BOEK CONTACT EN INFO 70) $vname = substr($vname,0,70); if (strlen($vemail) > 100) $vemail = substr($vemail,0,100); if (strlen($vurl) > 150) $vurl = substr($vurl,0,150); if (strlen($vdorp) > 150) $vdorp = substr($vdorp,0,150); if ($dier=="") { echo "

Error !

Elaba! Je geen dier ingevuld. Klik hier en doe het opnieuw."; exit; } if (!preg_match("/leeuw/i", $dier)) { echo "

Error !

Het juiste dier invullen hé!. Klik hier en doe het opnieuw."; exit; } if ($vname=="" or $vcomment=="" or $vemail=="") { echo "

Error !

Elaba! Je hebt iets niet ingevuld. Klik hier en doe het opnieuw."; exit; } if (!preg_match("/([\w\.\-]+)(\@[\w\.\-]+)(\.[a-z]{2,4})+/i", $vemail)) { echo "

Error !

Een echt emailadres invullen hé!. Klik hier en doe het opnieuw."; exit; } if (trim($vurl) <> "") { if (strtolower(trim($vurl)) <> "http://") { if (!preg_match ("#^http://[_a-z0-9-]+\\.[_a-z0-9-]+#i", $vurl)) { echo "

Error !

Een serieuze website invullen AUB!. Klik hieren doe het opnieuw."; exit; } } } $test_comment = explode(" ",$vcomment); $jmltest = count($test_comment); for ($t=0; $t<$jmltest; $t++) { if (strlen(trim($test_comment[$t])) > 35) { echo "

Error!

Gene zever hé! Klik hier en doe het opnieuw!"; exit; } } //--only 2000 characters allowed for comment, change this value if necessary $maxchar = 2000; if (strlen($vcomment) > $maxchar) $vcomment = substr($vcomment,0,$maxchar)."..."; $idx = date("YmdHis"); $tgl = date("F d, Y - h:i A"); $vname = str_replace("<","",$vname); $vname = str_replace(">","",$vname); $vname = str_replace("~","-",$vname); $vname = str_replace("\"",""",$vname); $vcomment = str_replace("<","<",$vcomment); $vcomment = str_replace(">",">",$vcomment); $vcomment = str_replace("~","-",$vcomment); $vcomment = str_replace("\"",""",$vcomment); $vurl = str_replace("<","",$vurl); $vurl = str_replace(">","",$vurl); $vurl = str_replace("|","",$vurl); if (strtoupper($os) == "WIN") { $vcomment = str_replace("\r\n","
",$vcomment); $vcomment = str_replace("\r","",$vcomment); $vcomment = str_replace("\n","",$vcomment); } else { $vcomment = str_replace("\n","
",$vcomment); $vcomment = str_replace("\r","",$vcomment); } $vdorp = str_replace("<","",$vdorp); $vdorp = str_replace(">","",$vdorp); $vdorp = str_replace("|","",$vdorp); if (preg_match("/[^a-z ]/i",$vdorp)) $vdorp = "..."; $newdata = "|~~|$idx|~~|$tgl|~~|$vname|~~|$vemail|~~|$vdorp|~~|$vcomment|~~|$vurl|~~|\n"; $newdata = stripslashes($newdata); $bagus = true; $cekdata = file($data_file); $jmlcekdata = count($cekdata); if ($jmlcekdata > 0) { rsort($cekdata); if ($jmlcekdata > 2) { $newrow = explode("|~~|",$newdata); $jmlentry = 0; for ($c=0; $c<3; $c++) { $cekrow = explode("|~~|",$cekdata[$c]); if ($cekrow[4] == $newrow[4] or ($cekrow[3] == $newrow[3] and $cekrow[5] == $newrow[5])) { $jmlentry++; } } $bagus = ($jmlentry < 3) ? true : false; } } if ($bagus) { $tambah = fopen($data_file,"a"); if (strtoupper($os)=="UNIX") { if (flock($tambah,LOCK_EX)) { fwrite($tambah,$newdata); flock($tambah,LOCK_UN); } } else { fwrite($tambah,$newdata); } fclose($tambah); //--SEND MAIL if (strtoupper($notify) == "YES") { $msgtitle = "Nieuw bericht in het gastenboek van De Leeuwkens."; $vcomment = str_replace(""","\"",$vcomment); $vcomment = stripslashes($vcomment); $vcomment = str_replace("
","\n",$vcomment); $msgcontent = "Local time : $tgl\n\nBericht van $vname :\n----------------------------\n\n$vcomment\n\n-----End Message-----"; @mail($admin_email,$msgtitle,$msgcontent,"Van: $vemail\n"); } //----------- } echo "

Goed gedaan! Je bericht werd toegevoegd.

Even wachten...
"; break; case "del": $record = file($data_file); $jmlrec = count($record); for ($i=0; $i<$jmlrec; $i++) { $row = explode("|~~|",$record[$i]); if ($id == $row[1]) { echo " Bericht verwijderen
Onderstaand bericht verwijderen.

$row[2]
$row[3]
uit $row[5]
$row[4]

$row[6]
"; break; } } echo "
wachtwoord :

"; break; case "del2": $pwd = isset($_POST['pwd']) ? trim($_POST['pwd']) : ""; $id = isset($_POST['id']) ? trim($_POST['id']) : ""; $page = isset($_POST['page']) ? $_POST['page'] : 1; if ($pwd <> $admin_password) { echo "

Ongeldig wachtwoord !

Wachten...
"; exit; } $record = file($data_file); $jmlrec = count($record); for ($i=0; $i<$jmlrec; $i++) { $row = explode("|~~|",$record[$i]); if ($id == $row[1]) { $record[$i] = ""; break; } } $update_data = fopen($data_file,"w"); if (strtoupper($os) == "UNIX") { if (flock($update_data,LOCK_EX)) { for ($j=0; $j<$jmlrec; $j++) { if ($record[$j] <> "") { fputs($update_data,$record[$j]); } } flock($update_data,LOCK_UN); } } else { for ($j=0; $j<$jmlrec; $j++) { if ($record[$j] <> "") { fputs($update_data,$record[$j]); } } } fclose($update_data); echo "

Bericht is verwijderd !

Even wachten...
"; break; } //--end switch ?>